2024: Alegeri > “Îndreptar”

Este extrem de greu de ales un (nivel de) limbaj si apoi prezentări de argumente, pentru oameni extrem de diferiți (si care in bulele lor își întăresc “convingerile” prin efectul Dunning–Kruger si altele similare).
Cel mult 20% din populații au oarece capacitatea de analiza critica. Din care 10% pot fi in grupurile conștient “exploatatoare”. Dispersarea spațială, deconectarea emoțională, fragmentarea temporara, ispitele (si “urgentele”) rutinei si rolurilor sociale … toate duc la sub 1% oameni care ar putea si face ceva … Dar nu reușesc sa aibă si vizibilitate, persistenta si sa “coaguleze” ceva …

?
A] CONTEXT -COMUN  (MACRO):
A1) “Realizările” (=proiectele) sunt finanţate prin îndatorare publică [841 miliarde lei (52,5% din PIB – la 01.05.2024]. Fără o reală Viziune > Strategie > Sustenabilitate (=priorități + utilitate reală)
A2) (via partide) > Se derulează (replică) proiecte “tip”, cu “sprijin” politic şi firme “de încredere”
A2) Curtea de Conturi: “circa 40-60% din achizițiile publice … sunt asociabile corupției”
A3) 


B] CONTEXT-Specific (rural: “La ţară”)
B1)
B2)
B3) 
B4) 

Dezvoltare (economia) bazată pe resurse (locale, regionale, naționale) / “Resource Based Economy”

Program de Dezvoltare pentru Zona Snagov: Perspectiva Resource-Based Economy (RBE)

Nota1: Ar fi trebuit să existe o “Strategie de Dezvoltare pe termen mediu lung” a Snagovului, dezbătută şi asumată public (din timp, deşi nu există nici macar în context de alegeri). Astfel încât “competiția electorală” ar fi trebuit să fie doar variante legate de intensități şi unele ajustări a câtorva priorități. Si deci nu doar titluri de propuneri – dependente doar de sperate “repartizări” “de la partid” (si mai ales daca se mai fragmentează si cedează din bogatele resurse in special imobiliare valoroase pentru comunitate, dar care continua sa ajungă la persoane fizice “influente” – dar care “asigura” sa se dea “ceva” si “primarului” care “ajuta” si “e de treaba”)
Nota2: Prezentul text este rezultatul a 30min de munca. Necesita contribuția a minim 20 de persoane competente cu un total de peste 80 de ore


Obiective:
1) Dezvoltarea durabilă a zonei Snagov (=creștere auto sustenabilă la minim 20% in 3 ani)
2) Maximizarea utilizării resurselor locale pentru a reduce dependența de ajutoare externe (=minim 20 servicii şi produse „pilot”, măcar din setul tradițional – oferit in trecut, chiar subvenționate parțial – temporar – condiționat)
3) Crearea unui ecosistem auto sustenabil care promovează biodiversitatea și eco-turismul, nișe (pescuit, stuf, lemn, miere etc. – cu valoare adăugată ridicata)
4) Implementarea unor soluții inovative în educație și tehnologie pentru a sprijini comunitatea locală.
5) noi locuri de munca locale (=macar pt. 15% din absolvenții fiecărui an)

Faze de Implementare:
1) Evaluarea și Inventarierea Resurselor Locale curente (+ comparativ cu 1989 si reconsiderarea legalității tranzacțiilor) dar si a celor care pot fi (re) facute / (re) generate (ex: turism, pescuit etc.)

1) Resurse Naturale:
A1) Lacul Snagov și biodiversitatea sa: dezvoltarea turismului ecologic și a activităților recreative pe lac / peste / plante precum lotusul indian si altele
A2) Pădurile din jur: promovarea ecoturismului și conservarea biodiversității
A3) produse agricole (eco – bio – brand) + pomicultură, forest based etc.
A4) (re) construite „lanțuri” de valoare adăugată (servicii – produse)
A5) mixul de resurse materiale (din evidentele autorităților)

2) Resurse Umane:
B1) Comunitatea locală: identificarea și dezvoltarea competențelor locuitorilor prin apreciere – implicare in activități – proiecte + programe de formare și educație continuă.
B2) Specialiști și experți locali / atrași pe termen lung / project based (in special: educație / biologie – ecologie, tehnologie etc.)
B3) există pensionari competenți (ex: „venetici”) dar si buni cunoscători locali ai „mediului” si critici pentru implementare si mai ales continuitate
B4) (re)definire si (re)consolidare a grupurilor si a unor rețele de micro-comunități locale care sa își refacă milenarele interdependențe normale şi sănătoase (deci opus tendinței de totala dependenta fata de un „centru unic” de repartizare pe criterii care pot fi aberante ca la COVID, autocratice si potențial chiar anti-comunități). Fragmentarea si învrăjbirea a fost „strategia”. În prezent sunt descurajate (cel puţin ignorate) astfel de demersuri, ori există competiții (potențial) nocive – dar mai ales, preocuparea este de „a lua” si nu de „a da”.

3) Resurse Economice:
C1) Agricultură locală: promovarea agriculturii organice și sustenabile / permacultură / food forest / etc.  (specificul pedologic, performantele trecute cu anumite soiuri si tipuri de recolte, noutăți tehnologice etc)

C2) Meșteșuguri tradiționale: revitalizarea și promovarea meșteșugurilor locale (chiar daca nu pot fi competitive cu importurile din China – cel puţin pentru că avem resurse materiale si antecedent de know-how / chiar dacă costul necesită subvenție si de 30% / macar ca test – pilot si in vederea unor cicluri de îmbunătățiri). Macar pentru creșterea rezilienței comunității locale

 1. Dezvoltarea de Programe și Inițiative Locale
 2. Eco-Turism și Conservare (câteva zeci pot fi propuse doar din ceea ce a mai exista in trecut si chiar in toate perioadele: socialism / interbelic / semi-feudal / migrator )

Proiecte de conservare a biodiversității: programe de monitorizare și protejare a speciilor locale.
Tehnologiile moderne – multiplica oportunitățile (care însă pot fi „strivite” in diferitele etape de dezvoltare, daca organizarea – administrația – comunicarea – educația – cultura – valorile nu sunt continuu reconsiderate in mod constructiv.

 1. Agricultură și Alimentație:
  Proiecte de permacultură: implementarea grădinilor comunitare, a fermelor organice, food forest, mixuri de specii de arbori + arbuști + plante de-a lungul drumurilor, marginilor pădurilor, terenurilor virane (ne-utilizate de proprietari cu anii etc.)

Piețe locale: promovarea produselor locale prin piețe și târguri periodice / creșterea încrederii si transparentei etc.


Tehnologie și Educație:

Educație STEM: implementarea de programe educaționale bazate pe STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) pentru tineretul local.

Proiecte Arduino și IoT: organizarea de ateliere și cursuri pentru a învăța comunitatea locală despre tehnologiile moderne și aplicarea lor în viața cotidiană.

 1. Infrastructură și Sustenabilitate
 2. Energie și Mediu:

Energie regenerabilă: panourilor solare / fructificarea resursei geotermale / pompe de căldură din lac de interes public / alte soluții de energie verde pentru a reduce dependența de sursele tradiționale de energie.

Gestionarea deșeurilor: programe de reciclare și compostare pentru a reduce impactul ecologic.

 1. Transport – Utilitati  – Conectivitate:
  * Conectivitate digitală: asigurarea accesului la internet de înaltă viteză pentru toate gospodăriile și afacerile locale.

 

 1. Crearea de Locuri de Muncă Locale
  Începând cu o analiza detaliata a situației curente, a nevoilor firmelor care operează local, a ofertei școlare etc. Planificarea pe termen mediu-lung (a nevoii ocupaționale)

 2. Turism și Ospitalitate:
  Ghizi turistici: formarea și angajarea localnicilor ca ghizi turistici specializați în eco-turism.

Unități de cazare: încurajarea deschiderii de pensiuni și mici hoteluri eco-friendly.

 1. Agricultură și Meșteșuguri:
  Fermieri și producători: susținerea fermierilor locali pentru a adopta practici de agricultură sustenabilă.

Meșteșugari: promovarea și vânzarea meșteșugurilor locale prin târguri și magazine specializate.

 1. Educație și Tehnologie:
  Instructori STEM: angajarea de instructori pentru programele de educație tehnologică. Dar si pentru implementarea unui continuum de  proiecte IT: crearea unor centre de dezvoltare software și hardware, axate pe proiecte IoT și Arduino. (Ex: minim 1 automatizare la nivel de gospodărie la 15 gospodarii in 2 ani / cu bugete de 30-120 Euro, având in vedere ca se poate automatiza cultivarea chiar si a numai 40mp ori pentru 8-10 gaini etc.)
 1. Modalități de Finanțare
  Fonduri Locale și Parteneriate:
  Crowdfunding: organizarea de campanii de crowdfunding pentru proiectele comunitare.
  Parteneriate cu afaceri locale: atragerea de investiții din partea afacerilor locale prin parteneriate strategice.
 1. Fonduri Naționale și Internaționale:

Programe de finanțare națională: aplicarea la programe de finanțare disponibile prin intermediul guvernului român.

Grants și donații: aplicarea la granturi și fonduri internaționale pentru proiecte de mediu și dezvoltare comunitară.

 1. Venituri Generate Intern:
  Taxe și tarife: implementarea de taxe modeste pentru activitățile turistice și utilizarea infrastructurii locale.
  Un prim pas ar fi reimpunerea evidentei turiștilor (clienților) HoReCa si la celelalte forme de oferte (cu taxa inițială simbolica de 1 lei/pers/zi) pentru a putea cuantifica – monitoriza situația curenta si re-porni un dialog si viitoare colaborări.
  Venituri din evenimente: organizarea de evenimente culturale și educaționale cu taxă de participare. S-ar putea propune cofinanțări garantate de minim 5 lei/persoana (cu criterii – transparenta – diferiți indicatori care sa fie corelați cu obiective convenite si relevante pe termen mediu-lung)

6. Monitorizare și Evaluare

Indicatori de performanță:
Indicatori de mediu: monitorizarea biodiversității, calitatea apei și aerului.
Indicatori economici: creșterea numărului de locuri de muncă locale, veniturile din turism și agricultură. Nr. de turiști – vizitatori (per diferite tipuri de servicii folosite)
Indicatori sociali: îmbunătățirea nivelului de educație și competențe ale locuitorilor, coeziunea comunitară.

 1. Revizuirea și adaptarea programului:
  Evaluări periodice: revizuirea anuală a progresului și ajustarea strategiilor în funcție de rezultate.
  Feedback comunitar: implicarea constantă a comunității locale în procesul de planificare și implementare.

CONCLUZIE: Implementarea unui program de dezvoltare bazat pe Resource-Based Economy pentru zona Snagov implică o abordare holistică și integrată a resurselor locale. Prin maximizarea utilizării resurselor naturale, umane și economice locale.
Zona Snagov (si ar trebui considerat la nivelul celor 3 comune cu resurse comune) – poate deveni un model de sustenabilitate și dezvoltare durabilă, reducând dependența de ajutoare externe și promovând un stil de viață eco-friendly și autosuficient. Crearea de locuri de muncă locale și diversificarea surselor de finanțare sunt esențiale pentru succesul pe termen mediu și lung al acestui program.

* Cereți acces la mai multe articole pe astfel de subiecte,  Participați la o Dezbatere Constructivă . Trimiteți propunerile dvs. de Teme – Nevoi – Proiecte – Priorități – Propuneri – Justificări

#Snagov #SnagovIndreptar #SnagovFundatia #FundatiaSnagov

Referinţe: https://www.thevenusproject.com/learn/news/ 

 

A] Ofertele Electorale


1) continuă să propună “proiecte” dependente de sperate “repartizări” viitoare de bani “de sus în jos” (UE, Național, Județean etc. şi bazate pe continuarea creșterii gradului de îndatorare, cel puţin la nivel național, deși la nivel local par “pomeni“).
Se mizează pe continuarea implementării de proiecte “tip” (de regulă – cu infime legături cu prioritățile şi nevoile locale dar) sprijinite “politic”, prin rețele de “firme de încredere” în conditiile în care Curtea de Conturi continuă să sesizeze că peste 40% din contracte au multiple forme de nereguli.
2) Propunerile (proiectele) nu sunt corelate cu referințe obligatorii precum: “Strategia de Dezvoltare locala – a UAT, a zonei – regiunii”. Nu prezintă detalii obligatorii precum: Obiective, indicatori, bugete, plan de implementare, surse de finanțare etc.
3) se sugerează (chiar insistă) pe relații preferențiale (chiar personale) cu “somități” (=vedete) din spectrul politic – care (cumva) ar da unora (primari – localități – zone) “ceva” şi “în plus” şi care altfel (pe criterii obiective, logice, economice, legale) nu ar putea fi “date”. Căci se presupune unanim acceptat ca nu meritocrația – legea – proceduri şi licitații obiective ar prima, ci “relațiile” preferențiale (=subiective) din zona gri (vecine cu ilegalitatea)

 

Ce au în comun Primarii (şi demersurilor lor) din 2000 -2024:

Re: Turism: Doar în campaniile electorale promit câte ceva.
Ulterior, Primarii respectă dorințele riveranilor, a celor care dețin nu vor sa se știe ca dețin vile la Snagov, nu vor sa fie văzuți „public” si prin urmare, doresc reducerea oricăror motive de prezenta pe lac a altora decât a noilor „elite”. „Liderii” pot alege chiar şi „arest” la vila de la Snagov, unde de fapt merg cu șalupa – ski jet pe lac, se întâlnesc cu prietenii. Inclusiv la locații riverane HoReCa care oficial nu exista – motiv pt. care nici controalele nu ajung (pt. ca nu pot trece in ordinul de serviciu ca ar fi pe lista verificarea unei societăți cu CUI, adresa etc. si din frica, nu intra într-o locație privata, chiar daca exista reclama in social media din care rezulta ca desfășoară activitate comercială etc.)

1) Au contribuit la distrugerea – divizarea – dispersarea infrastructurii de turism a Zonei Snagov (care a avut o capacitate de 34.000 locuri “de zi de weekend”. (înainte de 1989). Faţă de max 1000 Eden park ori 600 Comana (in 2024, deci de peste 25 de ori mai mica – după peste 30 de ani!) . Prin:
1 a) ignorarea (şi nepromovarea) în mod consecvent a eco-turismului Snagovului (deși in alegeri așa promit toți și mereu) . Justificare: ce bani s-au bugetat si apoi cheltuit per ani (per primari / partide – din 1989?)
1b) vânzarea Plajei Snagov (de Primăria Snagov – Musat Apostol si oferirea de „băncuțe” unor localnici)
1c) construcții ilegale in Parcul Snagov (la care nu pot veni agenții de turism cu pachete auditate internațional)
1d) cedarea (“dubioasă”) a insulei Snagov, Patriarhiei (deși se puteau concepe multiple forme de parteneriat – colaborare. Acum  acolo se menționează ca accesul este condiționat – limitat (deși are si cod ca obiectiv turistic de interes național si prin avizul de mediu eliberat, trebuie sa amenajeze si o promenada publica pe marginea insulei – ca parte a Ariei Naturale Protejate Snagov).
1e) ne-sprijinirea a inițiativelor locale (de turism): nici macar o harta turistica, ori pagina in site-ul primăriei (deși s-au facut cereri si propuneri repetate timp de peste 10 ani). In 13-09-2013, Primaria Snagov a propus si derulat o încercare care (inițial) includea infracțiunea de focuri de artificii in Aria naturala Protejata (preconizat a fi organizate de o societate care era deja in cercetări cu 2 dosare penale) iar bugetul de 15.000 Euro (alocat de Primărie) includea si defilarea șalupelor riveranilor (deși – cumva – evenimentul includea si locuitorii cu limitări in capacitatea de deplasări pe lac / terestra in afara transportului in comun). In final s-a derulat ceva diferiți si mult mai restrâns.
1f) pierderea statutului de stațiune turistica de interes național (critica pentru eligibilitate proiecte si Finanțări – dezvoltări) prin necompletarea dosarului necesar (2010-2013), neparticipării la întâlnirile cu agenții economici locali, dezinformări, diferite forme de blocaj. Nebugetarea sprijinirii turismului nici macar in ultimii 8+ ani (după ce Snagov sat-ul a fost “declarat” “stațiune turistica de interes local”

1g) eliminarea taxei de stațiune turistica (care ar fi permis o evidenta = înțelegere a tendințelor – evoluțiilor), chiar si daca ar fi fost de numai 1 lei/zi/turist. Si cu banii acumulați, ar fi făcut măcar 1-3 indicatoare publice (harți) prin zona

1h) ne-sprijinirea mulțimii de evenimente relevante eco-turistic si derulate in localitate (in ultimii 10 ani de diferite organizații) – doar pentru ca nu erau “cu partidul”, “cu primăria” ori ca nu “susțineau” primarii – chiar si cand s-au făcut abuzuri si chiar infracțiuni
1g) “fluturarea” unor proiecte gen  “Pista de Formula Unu” (si de fapt nici pt Formula 3 nu erau eligibile resursele). Miza reala fiind schimbarea încadrării terenului in cauza prin referendum (demers care in totalitatea lui încalcă multe prevederi legale). După dezinformarea si colectarea de la bătrâni a drepturilor de 12% nerepartizați (cu 2-5-7 US$/mp) si apoi fructificarea acestora exact in zona in discuție
1h) ignorarea ieșirilor publice la lacul Snagov din 1989, ba chiar închiderea abuziva a multora. Singurele 3 la care s-a făcut cate “ceva” in ultimii ani, nu respecta o serie de prevederi legale, cerințe / recomandări in vigoare (ba chiar reprezintă exemple de – greșită – normalitate). Ex: deversări ape uzate in lac / construcții – modificări fără avize, betonari in zona malurilor etc.

Ce au în comun Primarii (şi demersurilor lor) din 2000 -2024:

Re: Cultura – Muzee – Evenimente mai relevante.
Modelul (maxim) local: Formații (obligatoriu cu manele), dansatoare dezbrăcate, sonorizare extrema (“sa se auda”), includerea in program a unor scurte momente cu copii-elevi care “fac ceva” a caror semnificații nu se mai discuta, cu zero pauze – momente de educare – gândire – cugetare – schimbări de paradigme (aha-uri), exemple de munca – performanta si apreciere. Eventuale activități la care toti “câștigă” doar daca se uita – participa (ba mai rezulta si diplome pentru copii – adulți – profesori care nici nu participa). Obligatoriu si ceva mancare si bautură gratuită (măcar o scurtă repriză). Si in paralel (mereu si ceva mai “consistent” pentru “ai noștri” si “mai târziu”). Iar către sfârșit, cum repeta un primar “acum tradiționalul foc de artificii!”. Din mimetism: pentru grandiozitatea si ilegalitatea focurilor de artificii de la Palatul Snagov ori de la vilelor unor “grei” la care spera primarii sa fie acceptați sa “pupe inelul” macar odată … Căci dacă legea pare ca nu se aplica acelor “magnați” – poate autoritatile

Nu plac pentru ca nu sunt facute (doar de si sub egida Primarului – Partidului si cu ceva „tătic” care discreționar trebuie sa trimită repetat semne ca binevoiește, dispune si este „axis mundi”.
Motivele pot fi extrem de numeroase:
1) pentru ca exista înaintași care au făcut mai mult, mai bine, mai memorabil (si cu resurse infime). Si poate e greu de suportat așa ceva … S-ar dori ca istoria sa (re) înceapă cu actualul „domnitor” local  si ctitoriile sale. Caci orice pui de cuc (si de ..) începe prin a nega si distruge tot ce il depășește (concurează) in cuibul – satul – comuna sa…
2) Sunt multe personalități, subiecte, contexte, lucruri relevante etc. Si poate fi al naibii de greu sa poți vorbi 2-3 minute (macar la inaugurare) si sa înveți (repeți) fără greșeală: ani, locuri, nume, contexte … Poate fi prea dureros si sa accepți si sa poți spune (recunoaște) ca in aceleași locuri, cineva – cândva a fost cumva mai bun pe ceva criterii… Caci narcisismul, vanitatea nu permite … Comuniștii avea o practica simpla si buna: „ce se taie, nu se aplauda” (si deci mai bine sa se ignore / omită)
3) majoritatea subiectelor (de istorie, cultura, evenimente) au un mix de aspecte: pozitive dar si mai puţin bune ori neclare. Iar modelele comuniste (si a celor fără educatie) sunt binare: „ori cu noi” ori „dușmani”. Si mai ales unul extrem de pragmatic: „daca nu ne poate face un serviciu” tranzacțional, imediat si concret, „de ce sa mai pierdem vremea cu ei? Nu sunt morți? Sau nu îi putem linșa mediatic ori prin bârfe etc.”
4) „Care tradiții?” Nu a rămas nimic (precum piramide etc.). Caci „erau niște sărăntoci” din care ne e rușine ca ne tragem ca “băștinași”. Uite, dovada: ni se blochează si mintea şi gura si nu reușim sa spunem niciodată absolut nimic: pozitiv, cu considerație si empatic. Pentru ca suntem goi (in multe feluri) pe dinăuntru. Si (cu așa valori) poate apare si teama ca ar “rade si copii de noi”?
5) “Născut si Crescut la Snagov!”. Formulat agresiv, chiar cu ceva violenta (niciodată justificată). În contexte limitate. Care mai degrabă trimit cu gândul la posibile traume, frustrări, complexe de inferioritate. În repetate rânduri am tot invitat şi încercat să extrag (de la astfel de persoane) ceva descrieri ale “personajului model”: cum arată, ce face şi ce nu, cum se comportă, exemple memorabile de păstrat în comunitate – dar rezulta doar o tăcere si mai încrâncenată. [Culmea: eu chiar am regăsit câteva si salvat, dar în comunitate nu pot fi reținute si apreciate – din cauza sistemului de valori]. Poate pentru că … nu e suportabil acceptarea existentei a măcar o persoană (chiar moartă) care cândva, cumva a făcut ceva bun, mai bine, gratuit – voluntar?
 Nota: sa lăsăm deoparte mimetismul “oficial” de la evenimente de comemorare “pioase” in care pe durata si de numai 15 minute, poți vedea repetatele treceri de la prefăcută pioșenie, la strângeri pitite si complice de mana, priviri piezișe, discriminări extreme in interacțiunile cu oamenii, fragmente de glume, validări de decizii de afaceri,  etc.
5) frica de istorie. Caci înseamnă si judecată ulterioară (mult diferită de ceața promisiunilor electorale, de aburelile din mandat, de dovezile reieșite in timp, de diferențele de avere greu de explicat etc.). De inconsecventa dintre afirmații si fapte, de contradicțiile de abordări (“pentru prieteni” si pentru “neica nimeni” = cei mulți)
Notă: De aceea Fundatia Snagov si continua sa colecteze la pofilele principalilor “decidenți” dovezi ale “discontinuităților” asociat Colecției “Personalități Bune si Ne-Bune”. Ca generațiile următoare sa poată judeca pe baza rezultatelor şi consecințelor si nu a vorbelor şi a eventualei aroganţe de bunăstare (suspect de rapid agonisită).


Re: Patrimoniul Natural:
1) „uitarea” Rezervatiei Complexe Snagov (care este si Monument al Naturii) de 1470,2 ha. Plus omiterea partiala a existentei a 2 arii naturale protejate „Lacul Snagov” si “Parcul Snagov” dar fara detalii in harti, fara restrictiile urbanistice (dar si de activitati -utilizare) aferente. Mai mult: Prin PUG 2005, preschimbarea in terenuri “curti-constructii” a marginii impadurite a lacului (schimbare prin care, cine vrea, poate interpreta – fructifica realizarea de constructii dupa defrisari, cum s-a si intamplat, dar ulterior Fundatia Snagov a facut demersuri si in instanta s-au dispus demolari, de care Primaria Snagov – urbanism nu doreste sa isi aminteasca si sa le impuna. Interesul imobiliar este urias si doar demersurile publice (si in instante dar si rezistenta la atacuri fizice, de denigrari  etc.) au salvat cei circa 4 km de mal impadurit al Rezervatiei (in ultimii 10 ani). Versiunea curenta a noului PUG (inceputa in dec 2023) mentine si prelungeste erori, omisiuni, dezinformari, interpretari (care ulterior ori in instanta sa fie favorabile celor care au distrus or iar putea continua sa distruga).

2) Viziunea a cel putin 2 din ultimii 3 Primari, promoveaza o viziune de dezvoltare a Snagovului cu cat mai multe vile in jurul lacului Snagov, fara “infectia” si broscarimea vegetatiei specifice (care trebuie inlocuita cu maluri betonate), cu constructii (chiar si pe domeniul public al lacului si fara acte – imposibil de emis cand sunt constructii permanente – cum este regula) pentru salupe puternice cu chila (care nu cadreaza cu alte prevederi legale), cu ignorarea zonei de protectie a lacului (minim 5m). Nu se respecta nici retragerea de (minim 10 m). Exista preluari de apa (ilegale), deversari in lac de ape uzate. Nu exista o evidenta a constructiilor din zona malurilor lacului (si se amana o recuperare via ANAF si Apele Romane ce poate fi si de 4 milioane euro – cu capitalizare in timp). Astfel de viziuni “personale” (si contrare mai multor prevederi legale in vigoare) – pot ajuta prin noi si intarite “prietenii” si poate (prin influente) si la Finantari suplimentare (de lucruri care nu sunt necesare ori prioritati reale – dar pot “demonstra” electoral ca “a primit” si “a facut”). Deci tolerarea si chiar incurajarea distrugerii (ilegale) a patromoniului natural protejat – pe termen lung (ori chiar definitiv), pentru ceva nevoi de vanitate – ego – imaginie – “glorie” punctuala a unui “public servant” (asa cum – de fapt – prevede si legislatia in vigoare).


1) (in ultimii ani) a organizat – participat la ceva evenimente (ex: plantari) – fara a clarifica detalii relevante precum: a) daca terenurile in cauza au devenit deja proprietate privata (ex: prin schimburi) si daca astfel se rezolva defrisari anterioare abuzive b) desi OS Snagov tot declara ca la Snagov nu s-au facut „taieri la ras”, cum se au rezultat astfel de zone si apoi, de ce nu s-au replantat de OSS din banii de lemne vandute asa cum prevede legea c) au existat cel putin 2 proiecte care au finantat replantarile si deci actiunile organizate la Snagov s-au suprapus cu asa ceva si deci a existat sau nu dubla-finantare ori voluntariat in zone si proiecte prin care existau finantari pentru manopera aferenta [de fapt orice plus de transparenta asociata ar fi putut ajuta si reduce din suspiciuni, date fiind – de exemplu – multimea schimburilor de padure ori chiar vanzari, in zona in care in trecut era doar padure langa stuful lacului si deci in zona de protectie a lacului si chiar in Rezervatia Naturala Snagov, nu putea apare imobile (plus cazuri de „intrari in lac” – care este domeniul public)

Re: SUPRAVIEŢUIRE  (Reziliență) a unei comunități / Recomandări / (schiță de) Plan de Acțiune

Este înțelept (dar rămâne opțional) ca oamenii să se asocieze (voluntar) “de jos in sus” în grupuri de 12 + 32 persoane (4-10 familii) pentru a-si asigura (redundant) stocuri, competențe variate, modalități de supraviețuire, scenarii de reziliență (organizare – continuitate) pentru perioade scurte – medii.

Chiar NATO dar și guvernele multor țări (US-CDC, UK, Germania, Franța, Rusia etc.) au recomandat în mod repetat populației să își facă (la nivel de familie) kit-uri individuale de supraviețuire, stocuri (nivel de familie) pentru cel puţin 2-4 săptămâni.

România este într-o zonă geopolitică cu creștere a riscurilor (legat de războiul proxi Ucraina (NATO) – Rusia / cel financiar: SUA – Brics / multiplele crize globale din care multe create artificial etc.).
Sunt firești (=sigure) noi suite de provocări şi înscenări.
Războiul mediatic (de dezinformare) se poate extinde rapid la cel informațional (acces internet), piețe (fluxuri) financiare, tulburări (închideri) ale unor lanțuri de încredere si distribuție etc.
România (împreună cu Polonia) a fost (deja) menționată explicit de Rusia ca ţintă prioritară (în caz de escaladare) pe motiv de baze NATO etc.
Deci teatrul de război se poate extinde si

Creste posibilitatea extinderii

Şi România preia şi alte tendințe / caracteristici occidentale:
1) decadența (valorilor) occidentale (ca sursa multipla de probleme)
2) creșterea nivelului corupției
3) de-credibili zarea instituțiilor statului (vezi propriile rapoarte, ale sindicatelor lor, mega scandalurile, aplicarea preferențială a prevederilor legale etc.)
4) scăderea competențelor profesionale (reale) din sectorul public (dar creste aberrant)
5) alocarea (deturnarea) fondurilor nu pe priorități si urgente reale (abordate logic) ci pe

, necolaborarea (reala) institutionala (cu formare de bisericute .. pana la statul paralel cu forme de GIO etc.)

Un Primar depinde de „ajutorul” ierarhiilor, atunci cand o localitate nu are infrastructură (=activitate economică > buget propriu) şi a devenit „dormitor de lux” unde se dorește „liniște” şi să nu (mai) apară „necunoscuți” (nici pe lac – nici chiar băștinași curioși si care şi-ar mai putea aminti etc.). Altfel, nu i se repartizează bani si nu poate avea „realizări”. „Prieteni” care vor noi si noi oportunități locale (imobiliare), derogări, ajutoare, priorități etc. Toate acestea, în defavoarea interesului real si pe termen lung a comunității locale (si care ii votează).

Re: Patrimoniu Cultural / Istorie / Traditii / Mestesuguri / Muzeu / +Evenimente aferente (din ultimii 10+ ani)
1) Niciodată nu a participat Primăria (deși invitată). A ignorat ostentativ si Evenimentele: Ziua Apei, Ziua Biodiversitatii (22.05),  Ziua Ariei Naturale Protejate – Ziua Lacului Snagov (25.06), Ziua Racilor
2)
3)


0Shares

Ajutați cu un comentariu / Leave a Reply: